Japonca Konuşma Yarışmaları

Japonca Konuşma Yarışmaları

Yılda birer kez, İstanbul, Ankara ve İzmir’de Japonca Konuşma yarışmaları düzenlenmektedir.

Japonca öğrenen Türk vatandaşlarının Japonca bilgi ve öğrenim sonuçlarını duyurabilecekleri bir fırsat sunmak amacı ile başlatılan Japonca Konuşma Yarışmaları İstanbul ve Ankara’da uzun yıllardan beri yapılagelmektedir.

İzmir’deki yarışma ise Penceremden Japonya adı ile 2014 yılında düzenlenmeye başlanmıştır.  İzmir’deki yarışmanın farklılığı bu yarışmaya üniversitelerin Japon Dili Edebiyatı ve Japonca Öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrenci ve mezunların katılamaması bunun yerine kendi çabası, özel ders ya da kurslar ile Japonca öğrenenlere yönelik olmasıdır.

Diğer yandan bu yarışmanın Japonya Tanıtım ve Japonca Konuşma adlı iki bölümü bulunmakta olup, Tanıtım bölümüne Japonca bilen bilmeyen herkes katılabilmektedir. Bu bölümde katılımcıların Japonya hakkında herhangi bir konuda Türkçe blog sayfası hazırlaması istenmektedir.

Web sayfası için: penceremdenjaponya2017.jikad.org.tr