JİKAD Japonca Sınıfları

Derneğimiz Tüzüğünde de yer verdiği gibi Japonca ya da Türkçe öğrenmek isteyen Türk ve Japon üyeleri için konuşma kulübü ve Japonca dersleri yürütmektedir.
Dernek Merkezimizde devam eden bu sınıflara üye ve takipçilerimiz dahil olabilmektedir. Planlanan sayıda kişi ile başlatılan bu gruplarda derslere devamlılık oldukça önemlidir. Haftada bir gün ders yapılırken devam daha da önemli bir hale gelmektedir. Bu nedenle  iki ders üst üste dersin takip edilememesi sorun olabilecektir. 
Derslere başlangıç saatinden on dakika önce gelinmesi uygun olacaktır.
Derse haber verilmeksizin gelinmemesine de özen gösterilmelidir.
Derslerin  iptali söz konusu olduğunda bir gün öncesinde email  ya da sms ile bilgi verilecektir.
E-mail kontrol edemeyenlerin cep telefonu bilgisini öğretmenimize iletmesi bu yüzden önemlidir. Öğretmenimiz WhatsApp grubu da kurabilmekte ve gruplarımız bu şekilde haberleşebilmektedir.
JİKAD Japonca sınıflarında resmi tatil günleri ders yapılmamaktadır.